Ansvar for eget liv

Den Demokratiske Skole er et sted hvor børn og unge mennesker selv tilrettelægger deres dag. De beslutter selv hvad de vil bruge deres tid på og med hvem de vil bruge den.

skole

Denne frihed til at bestemme over sin egen tid er en absolut central del af skolens hverdag. Skolen er bygget op omkring nogle simple præmisser:

At alle mennesker er født nysgerrige. Den mest effektive og fremtidssikrede læring finder sted når de studerende selv har taget initiativet og selv har beslutte hvor det skal føre hen.
At alle mennesker er kreative når de får lov til at udvikle deres unikke talenter.
At aldersintegrering skaber udvikling for alle individer i en gruppe. Friheden til at bestemme over sin egen tid er essentiel for den enkelte, og er fundamental når det handler om udviklingen af personligt ansvar.

Dette betyder i praksis at de studerende selv skaber de aktiviteter de gerne vil, enten på egen hånd eller sammen med andre. De ansatte og skolens faciliteter står til rådighed når nogen ønsker det. Det kan f.eks. være johannesbrødkernemel gluten, til f.eks. hjemkunstskab.

Skolen tilbyder et miljø hvor man bliver nødt til at tænke selv, tage beslutninger og tage hensyn til andre. Børn og unge mennesker bliver på Den Demokratiske Skole behandlet som ansvarlige individer og det forventes at alle på skolen handler ansvarsfuldt. Alt dette sker inden for rammerne af et demokratisk system.