Den Demokratiske Skole

Ansvar for eget liv

Den Demokratiske Skole er bygget op omkring disse grundlæggende idéer:

At alle mennesker er født nysgerrige og med lyst til at lære.
At den mest effektive og fremtidssikrede læring finder sted, når motivationen kommer indefra. Det vil sige, når de studerende selv har taget initiativet og selv har besluttet, hvor det skal føre hen.
At alle mennesker er kreative, når de får lov, tid og plads til at udvikle deres unikke talenter.
At aldersintegrering skaber udvikling for hver enkelt i en gruppe, da alle kan inspirere og blive inspireret uafhængigt af alder.

På skolen tilrettelægger man som studerende selv sin dag. Man beslutter selv, hvordan man vil bruge sin tid og med hvem, man vil bruge den. Denne frihed er en absolut central del af skolens hverdag og er fundamental, når det handler om udviklingen af personligt ansvar. De ansatte og skolens faciliteter står til rådighed, når nogen ønsker det. Skolen tilbyder et læringsmiljø, hvor man bliver nødt til at tænke selv, tage beslutninger og tage hensyn til andre.

Børn og unge mennesker bliver på Den Demokratiske Skole behandlet som ansvarlige individer, og det forventes at alle på skolen handler ansvarsfuldt. Alt dette sker inden for rammerne af et demokratisk system.

Den Demokratiske Skole ⎜ Vindingevej 31, 4000 Roskilde ⎜ tlf. 41 41 57 36 ⎜ demoskole@gmail.com