Den Demokratiske Skole

Den Demokratiske Skole er en privatskole for børn og unge mellem 4 til 18 år. Skolen er baseret på uddannelsesfilosofien stiftet af den amerikanske Sudbury Valley School i 1968. I dag er der over 50 Sudbury-skoler over hele verden. Den Demokratiske Skole er bygget op omkring disse grundlæggende principper:

Alle mennesker er født nysgerrige og med lyst til at lære.

Den mest effektive og fremtidssikrede læring finder sted, når motivationen kommer indefra. Det vil sige, når man selv har taget initiativ og selv beslutter, hvor det skal føre hen.

Alle mennesker er kreative, når de får lov, tid og plads til at udvikle deres unikke talenter.

Aldersintegration skaber udvikling for hver enkelt i en gruppe, fordi alle kan inspirere og blive inspireret uafhængigt af alder.

Studerende på skolen udformer deres egen læseplan, de udøver deres rettigheder og ansvar som medlemmer af et aktivt demokrati og udvikler de evner og kvaliteter, det kræver for at blive et succesfuldt voksent individ. Den Demokratiske Skole tilbyder et trygt og stimulerende læringsmiljø, hvor man bliver nødt til at tænke selv, tage beslutninger og tage hensyn til andre.

Her værnes om børns naturlige nysgerrighed og brændende lyst til at lære.Den Demokratiske Skole ⎜ Vindingevej 31, 4000 Roskilde ⎜ tlf. 41 41 57 36 ⎜ demoskole@gmail.com